Odkvapové systémy

Pozinkovaný odkvap

Pozinkovaný žlab

Žlab typ Morava, návalok dovrútra

Žlab rz SAMRÍN

Rúra

Hák

Hák typ Morava

Nástenný hák

Čelo

Kotlík

Kotlík typ Morava

Vonkajší roh

Vnútorný roh

Roh typ Morava

Falcované koleno

Lisované koleno

Odskokové koleno

Objímka M10

Výpusť vody

Hrdlo

Rúra s odbočkou